Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Vertais- ja työnohjausryhmät

Julkaistu 27.07.2015

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat oppivat toisiltaan.

Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmätyönohjausta. Yleensä työnohjausprosessi kestää vähintään vuoden. Ohjausryhmän ihannekoko on 3–8 ohjattavaa. Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Työnohjaaja ei välitä työnantajalle tietoja työnohjauksessa käsitellyistä asioista, elleivät ohjattavat sovi tietojen viemisestä eteenpäin. Jokaisella on itsemääräämisoikeus sen suhteen, mitä ja miten työnohjauksessa kertoo asioista.

Vertaisryhmissä samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilla on mahdollisuus ohjaajan tukemana jakaa kokemuksia ja oppia toisiltaan.  Vertaisryhmissä on 5–10 osallistujaa ja ryhmät kokoontuvat 6–10 kertaa. 
Kehittämistyönä on toteutettu erilaisille ryhmille kohdennettuja vertaisryhmiä:

  • Sijaisisien vertaisryhmä
  • Sukulaissijaisvanhempien vertaisryhmä
  • Isovanhempisijaisvanhempien vertaisryhmä
  • Ihan iholla -sijaisvanhempien kasvuryhmä
  • Murrosikäisiä hoitavien vertaisryhmä
  • Sijaissisarusten vertaisryhmä
  • Biologisten vanhempien vertaisryhmä