Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Koulutus- ja tutkimusyhteistyö, opinnäytetyöt

Julkaistu 27.07.2015

TUTKIMUSYHTEISTYÖ

Pirjo Pölkki ja Tarja Pitkänen
(toim.)                                  

Pohjois-Savon lastensuojelupalvelujen kehittäminen vuosina 2006-2007
Hankkeen loppu- ja arviointiraportti s. 221, Kuopion yliopisto 2008, Kuopio 2008

 

PRO GRADU

Hanna Haatainen

TUEN JA KONTROLLIN RISTIRIITA LASTENSUOJELUSSA
Huostaanottoprosessin läpikäyneiden vanhempien kokemuksia lastensuojelun kaksinaisroolista
, s. 84, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 2016

   Opiskelija sai meiltä apua etsiessään haastateltavia tutkielmaansa
   
Ninja Laitinen Vanhemman kokemuksia ja odotuksia sosiaalisesta tuesta lapsen huostaanoton aikana s. 127, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 2013
   
Pauliina Miettinen Lasten hyvinvointipalveluiden asiakkaiden osallisuus verkostotapaamisissa
s. 77,  Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 2012
   
Sanna-Reetta Paasonen Matkalla tuntemattomaan – Sijaisvanhempien kokemuksia vanhemmuudesta ja arjesta, s. 92, Itä-Suomen Yliopisto, Savonlinna 2011
   
Annu Mahonen Alueellinen lastensuojleun moniammatillinen asiantuntijaryhmä sosiaalityöntekijän työskentelyn apuna
s. 82 + 5 liitettä (27 sivua), Kuopion yliopisto 2009, Kuopio 2009
   
Henna Kinnunen SEHÄN NIINKU ON SILLEESTI MUN PIKKUSISKO” – sijaisperheiden biologisten lasten kokemuksia sijaissisaruudesta
s. 130, Kuopion yliopisto, Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos, Kuopio 2008
   
Anna Mehtonen Tuettu sijaisvanhemmuus? Perhehoitajien kokemuksia saamastaan tuesta
s. 92 + 7 liitettä Kuopion yliopisto 2008 Kuopio 2008
   
Elina Ukkola Lapsen osallisuuden vahvistaminen lastensuojelun huoltosuunnitelmatyössä
s. 84, Kuopion yliopisto/Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos, Kuopio 2007
   
Merja Pursiainen ja
Marjo Vepsäläinen
Kokemuksia perhehoitoon sijoitettujen lasten osallisuudesta - kertojina lapset ja sosiaalityöntekijät
s. 172, Kuopion yliopisto/Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos, Kuopio 2007
   
Satu Suurpalo HUONO ÄITI? Äitiys lapsensa huostaanoton kokeneiden äitien sanoittamana. s. 103, Joensuun yliopisto/Teologinen tiedekunta, Joensuu 2007
   
Leena Korhonen Lapsi turvakodissa - turvakodin merkitys perheväkivaltaa kokevan lapsen näkökulmasta s. 72, Kuopion yliopisto/Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos, Kuopio 2006
   
Maria-Piritta Timonen Adoptio ja adoptiokäytännöt Suomessa
s. 191, Kuopion yliopisto/Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/Sosiaalpolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos, Kuopio 2006
   
Antero Lehmuskoski Asiakastieto lastensuojelun laitoshuollossa
s. 101, Kuopion yliopisto/Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto/sosiaalipolitiikka, Kuopio 2006
   
Ella Kinnunen                             Lastensuojelutarpeen arviointi sosiaalityöntekijän dokumentoimana
s. 89, Kuopion yliopisto/Yht. tieteellinen tiedekunta/Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos, Kuopio 2006

AMK-OPINNÄYTETYÖT 

 

Iida Malinen ja

Tytti Nuolemo

Vanhemman kasvutarina lastensuojelun asiakkuudesta kokemusasiantuntijaksi

s. 62, Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2016

Elisa Reinikainen ja
Mari Reis    

"Kyl mä ainakin saan vaikuttaa siihen, että kehen mä pidän yhteyttä"
s. 48,  Savonia-ammattikorkeakoulu , Iisalmi 2015

Hannele Hukkanen ja
Sari Ronkainen

” Koti mummolassa”. Kuinka lapsi ja isovanhempi kokevat lapsen sijoituksen isovanhemman luokse
s. 43, Savonia-ammattikorkeakoulu , Iisalmi 2013
   
Anniina Kärkkäinen, Sirpa Partanen ja Henna Räbinä-Lehti "TÄRKEIN JAKSAMISEN TUKI ON VARMISTETTU VAPAA" Oikeus vapaaseen sijaisvanhempien sosiaalisena tukena ja työhyvinvoinnin edistäjänä
s. 95, Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2010
   
Ulla-Riikka Hyvärinen ja
Riikka Muona
" Jos se ois tyttö, niin siskoks tai jo se ois poika, niin veljeks”. PRIDE valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen
s.36,. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki
   
Marja Pöllänen ja Laura Vauhkonen

Voimavarakeskeisyys lastensuojelun perhetyössä lasten ja vanhempien kokemana Pielavedellä

s. , Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2009

   
Päivi-Saarai Korhonen Sijais- tukiperheinä toimimisesta kiinnostuneiden motivaatio jatkaa prosessia
s. 39, Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2009
   
Heini Koistinen ja Heidi Kolehmainen Sijaisvanhemmaksi ryhtyvien motiivit ja sosiaallisen tuen merkitys
s. 70, Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2009
   
Tuija Salo ja Kirsi
Surma-aho
Tuetaanko tukiperheitä? Tukiperheiden tuen tarpeen selvitys
s. , Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2009
   
Juho Kyllönen ja
Jussi Sutinen

”En enää ollukaan se tyyppi, joka sai kaiken huomion” Sijaisperheiden biologisten lasten kokemuksia sijaissisaruudesta
s. 50, Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2007

   
Sanna Vartiainen Lapsen osallisuus sijoitusprosessinaikana
s. 38, Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2007
   
Sirpa Kyllönen ja
Erja Roth-Schulman
"SE ON SITÄ ITSENÄISTYMISEN TUKEMISTA" Itsenäistyvien nuorten jälkihuolto Ylä-Savossa
s. 70, Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2007
   
Arffman Tiina, Köngäs Heidi, Laura Palo ja Satu Polvinen Sijais- ja sukulaissijaisvanhempien kokemuksia sijaisvanhemmuudesta
s. 47, Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi 2006       

 

Tulosta Ohjeet tutkimusluvan hakijalle l Tutkimuslupahakemus l Julkaisusopimuslomake

Opinnäytetyöhön liittyvät tiedustelut johtava sosiaalityöntekijä Tarja Pitkäselle p. 044 740 1991

Tutkimuslupahakemus osoitetaan perhe- ja sosiaalipalveluiden johtajalle Minna Pitkäselle.