Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön ohjausryhmä

Julkaistu 23.03.2018

Vuoden 2018 kokousajat

  • maanantai 21.5.2018 klo 12 - 15
Lue lisää »

Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä

Julkaistu 23.03.2018

Pohjois-Savon lastensuojelun asiantuntijaryhmän asettaminen

Pohjois-Savon lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä on koottu toimimaan Lastensuojelulain 14 §:n mukaisena asiantuntijaryhmänä, jonka kuntien sosiaalihuollosta vastaavat toimielimet voivat asettaa kunnan lastensuojelusta vastaavien sosiaalityöntekijöiden ja päätöksenteon tueksi lastensuojelun vaativissa asiakastyön tilanteissa.

Asiantuntijatyöryhmä ottaa työryhmän kokouksiin käsiteltäväksi vaativia lastensuojelun asiakastapauksia kuntien toimeksiannosta, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai lastensuojelun yhteistyötahon aloitteesta ja esittelemänä. Työryhmä antaa pyydettäessä lausuntoja myös oikeudelle. Työmuodot ovat konsultaatio ja lausuntojen antaminen.

Alueellinen asiantuntijaryhmä jatkaa vuonna 2016 Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön koordinoimana.

Seuraavat konsultaatioajat:
tiistai 21.08.2018 klo 9 - 11
tiistai 18.09.2018 klo 9 - 11

tiistai 23.10.2018 klo 9 - 11
tiistai 27.11.2018 klo 9 - 11

Lomakkeet

Moniammatillinen asiantuntijaryhmä -esite

Yhteenvetolomake

Lastensuojelun perhehoidon mentorointi

Julkaistu 27.07.2015

Perhehoidon mentorointi on kokeneen, mentorointikoulutuksen saaneen mentorin antamaa asiantuntija-apua aloittelevalle tai haasteellisessa tilanteessa olevalle sijaisvanhemmalle, aktorille. Mentorointi perustuu luottamukseen ja osapuolet ovat vaitiolovelvollisia.

Lue lisää »

Seudulliset vertaistapaamiset

Julkaistu 27.07.2015

Seudulliset tuki- ja sijaisvanhempien vertaistapaamiset ovat kaikille avoimia, asuupa tuki- tai sijaisperhe missä tahansa kunnassa ja hoitaapa perhe minkä tahansa kunnan sijoittamaa lasta. Voit osallistua molempiin tai vain toiseen tapaamiseen. Vertaistapaamisia ohjaa vertaisryhmäohjaaja. 

Lue lisää »

Perheiden sunnuntairetket

Julkaistu 27.07.2015

Perhehoitajat, sijoitetut lapset ja sijaissisaret sekä muu verkostoväki tarvitsevat monipuolisia kohtaamisen ja vertaistuen paikkoja. Luonnon ja kulttuurin äärellä virkistyy sekä keho että mieli.

Lue lisää »

Vertais- ja työnohjausryhmät

Julkaistu 27.07.2015

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat oppivat toisiltaan.

Lue lisää »

Perhehoidon pysyvyys -konsultaatiot

Julkaistu 27.07.2015

Yhteistoiminnallisessa Perhehoidon Pysyvyys -konsultaatioryhmässä tuodaan tapauskohtaisesti näkyväksi vaativan perhehoidon arkea. Ryhmässä etsitään keinoja toimivaan vuorovaikutukseen ja pohditaan, miten rakentuu turvallinen, suojaava ja hoitava arki sijoitetulle lapselle.

Lue lisää »

Lastensuojelutarpeen selvitys ja arviointi

Julkaistu 27.07.2015

Pohjois-Savon lastensuojelun  kehittämisyksikkö järjestää koulutusta ja tukea lastensuojelutarpeen selvitysten ja arvioinnin toteutukseen.

Lue lisää »

Koulutus- ja tutkimusyhteistyö, opinnäytetyöt

Julkaistu 27.07.2015
Lue lisää »